تماس با ما

تماس با ما

آدرس: بوئین میاندشت-بلوار امام حسین (ع)-خیابان ساحلی

شماره تماس: ۵۷۵۲۲۴۳۰-۰۳۱

شماره پیامکی: ۰۹۱۳۰۵۵۰۷۱۰

شماره فکس: ۵۷۵۲۲۲۷۲-۰۳۱

کدپستی: ۸۵۶۵۱۵۵۵۱۴۱

آدرس الکترونیکی فرمانداری: info@boeinmiandasht.gov.ir

آدرس الکترونیکی بخشداری مرکزی :

b-markazi@boeinmiandasht.gov.ir

آدرس الکترونیکی بخشداری کرچمبو:

b-karchambo@boeinmiandasht.gov.ir