تماس با ما

تماس با ما

آدرس: بوئین میاندشت-بلوار امام حسین (ع)-خیابان ساحلی

شماره تماس: ۵۷۵۲۲۴۳۰-۰۳۱

شماره پیامکی: ۰۹۱۳۰۵۵۰۷۱۰

شماره فکس: ۵۷۵۲۲۲۷۲-۰۳۱

کدپستی: ۸۵۶۵۱۵۵۵۱۴۱

آدرس الکترونیکی: boeinmiandasht.gov.ir@gmail.com